Marlou undervisade mellan 2002 och 2006 blivande kursledare på Försäkringskassan där målet var att deltagaren skulle bli säkrare i sitt sätt att framföra informationer och utbildningar. Deltagarna fick gedigna kunskaper i såväl Retorik, Pedagogik som praktisk Presentationsträning.

Utbildningen bestod av sammanlagt 8 utbildningsdagar fördelade på 3 tillfällen. Deltagarna fick arbeta med både förberedda och oförberedda övningar. De arbetade med innehåll, disposition och själva framförandet. Rösten och kroppsspråket och den egna framtoningen tränades kontinuerligt.

I fördjupningskursen på tre dagar flyttades fokus från presentatören till interaktionen med publiken och de tränade aktivt motstånd. Deltagarna fick också göra mer arbetsrelaterade presentationer som alltid videoinspelades.

En sammanställning av utvärderingar gav kursen 9.6 i betyg av 10 möjliga. Samtliga deltagare svarade att de kommer att ha praktisk nytta av utbildningen i sitt yrkesliv. Utvärderingar kan bifogas vid behov.

 


Försäkringskassan Nacka kommun
Skogs- & träfacket Huddinge kommun
Kommunal Stockholms Län Föreningssparbanken
HSB Synskadades riksförbund
Folkhälsoinstitutet JP´s el-fastighetsservice
Soya AB Finansinspektionen
Riksrevisionen Amnesty
DeLaval  
Referens kan fås på begäran, kontakta mig.