Man kan inte inte kommunicera. Bli en tydligare avsändare och en känsligare mottagare. I en effektiv kommunikation handlar det om att först förstå för att sen bli förstådd. Hur du tänker och hur du kommunicerar påverkar alla aspekter av ditt liv, din framgång i ditt arbete, din hälsa och dina personliga relationer.


Retoriken ger stora möjligheter både att förstå andras kommunikation, och att bli bättre på att kommunicera själv.

Konsten att tala väl och övertygande. Öka genomslagskraften i dina framträdanden genom att träna och utveckla dina kunskaper och färdigheter i den retoriska metoden samt förstärk din egen stil.


Att vara pedagog är att vara en ödmjuk tjänare och en vägvisare till kunskap. Finn flera pedagogiska pärlor som hjälper mottagaren att förstå, minnas och praktiserar sina kunskaper.


Din röst talar om vem du är. Rösten är kanske ditt mest kraftfulla verktyg för att nå fram med ditt budskap. Lär dig olika sätt att använda den på.


Bli medveten om vad du själv sänder med din kropp och mimik och lär dig läsa av andra. Förstå kulturella, sociala och genusskillnader i kroppsspråk.