Hur skapar du förtroende för dig själv och ditt ledarskap?
Hur utvecklar du din förmåga att kommunicera tydligt?
Har du en glasklar självbild?

Ökad självinsikt, motivation och kommunikation är viktiga ledord genom utbildningen. En bra chef har en tydlig självbild och kan hantera sina starka och svaga sidor. En bra chef är medveten om vad som driver honom/henne, både i sin yrkesutövning och i privatlivet. En bra chef måste vara tydlig men också lyhörd och ha en förmåga till att ge feedback och lösa konflikter.

Efter utbildningen har du fått en fördjupad förståelse för hur olika ledarskapsstilar inverkar på motivation och presentation.